معرفی معاونت:

ارائه خدمات پشتیبانی و مسوولیت برقراری و رعایت قوانين اداري، مالی دانشکده بر عهده این حوزه و دارای واحدهای زیر می باشد:
- آمار و اطلاعات
- امور عمومی
- انتظامات
- ایمنی و بهداشت  کار
- بخش فني
- بايگاني
- تدارکات
- خدمات پشتیبانی
-دبیرخانه
-فناوری اطلاعات و ارتباطات
- کارگزینی
- نقليه 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-15 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ